03-9220210

מכונות קיפול נייר Martin Yale

1217A מכונת קיפול A3

מכונת קיפול אוטומטית מתאים לנייר תקני A3,A4,A5 ...

לפרטים

CFM 345 / 600 מכונת קיפול נייר A3

מכונת קיפול נייר לדיוור. מתאים לנייר במשקל מרחבי...

לפרטים

CFM 345E / 650 מכונת קיפול נייר דיגיטלית

מכונה דיגיטלית לקיפול נייר לדיוור לנייר במשקל מרח...

לפרטים

CFM 4 / 500 מכונת קיפול נייר A4

מכונת קיפול נייר A4 לדיוור. מתאים לנייר במשקל מר...

לפרטים

Martin Yale 6200

6200 מכונת קיפול שולחנית מכונת קיפול לדיוור, לשימ...

לפרטים

Martin Yale 7200

7200 מכונת קיפול אוטומטית מכונת קיפול משרדית לדיו...

לפרטים

MartinYale 1601

1601 מכונת קיפול נייר אלקטרונית מכונת קיפול נייר ...

לפרטים