03-9220210

MartinYale 1601

MartinYale 1601

1601 מכונת קיפול נייר אלקטרונית מכונת קיפול נייר לדיוור חדישה 5 סוגי קיפול בהסטת כפתור אחד מתאים לדפי נייר A4,A5 לגודל נייר 89×280 – 216×280 מ"מ נייר במשקל 60-105 גר' קצב קיפול 9,000 דף/שעה ! מגש הזנה ל- 150 דף כיבוי עצמי שקטה במיוחד מידות: 40x70x40 ס"מ

MartinYale 1601