03-9220210

תקן DIN לגריסה

תקן 66399 (DIN)

- 1/1995 הוכרז על תקן בינלאומי למגרסות. התקן קבע ...

לפרטים