03-9220210

מוצרים משלימים למגרסות

שמן למגרסה

יש לשמן מעת לעת את יחידת החיתוך במגרסה. עם ירידה ...

לפרטים

שקיות למגרסות

שקיות איכותיות לאיסוף גזירי ופסולת נייר גריסה בדר...

לפרטים