03-9220210

M-600 מכשיר ניקוב ידני מסיבי

M-600 מכשיר ניקוב ידני מסיבי

M-600 מכשיר ניקוב ידני רב תכליתי החלפת מבלט בק...

לפרטים

S-600 מכשיר כריכה רב משימתי

S-600 מכשיר כריכה לספירלה פלסטיק ומתכתית ידית נפ...

לפרטים

יחידות ניקוב מודולריות

ח' ניקוב מודולריות מתאימות למכשיר ניקוב ידני M-60...

לפרטים