03-9220210

מנקבי נייר

מנקב 2 חורים משרדי

Bates 4215 – מנקב 2/4 חורים חשמלי מכשיר עזר לתיוק...

לפרטים

מנקב משרדי מסיבי ל- 150 דף

Rapid HDC150 מנקב משרדי מסיבי ניקוב 2 חורים בקו...

לפרטים

מקדחת נייר חשמלית

STAGO PB1006 מקדחה שולחנית מקצועית תוצרת STAGO ג...

לפרטים