03-9220210

כריכה בשדריות

Desktop VeloBinder

מכשיר כריכה אישי, משרדי בשדריות (Strips). VeloBin...

לפרטים

SureBind Sys.I

System I מכשיר כריכה בשדריות SureBind Sys. I מת...

לפרטים

SureBind Sys.II

System II מכשיר כריכה בשדריות SureBind Sys. II מ...

לפרטים

SureBind Sys.III Pro

System III Pro מכשיר כריכה בשדריות SureBind Sys....

לפרטים