03-9220210

מגרסות מחלקתיות High Capacity

20390KS מגרסה מסיבית

20390KS מגרסה אגפית / מחלקתית מסיבית תוצרת Dahle ...

לפרטים

20451 מגרסה תעשייתית

Dahle 20451/2 מגרסה תעשייתית מגרסה מסיבית לטי...

לפרטים

40504 מגרסת 3.9mm מסיבית

תוצרת Dahle גרמניה פתח גריסה: 310 מ"מ כושר גריסה...

לפרטים

40506 מגרסת 5.8mm מסיבית

תוצרת Dahle גרמניה פתח גריסה: 310 מ"מ כושר גריסה...

לפרטים