03-9220210

מגרסות נוספות

510C מגרסת פתיתים מחלקתית

תפעול אלקטרוני + תצוגה דיגיטלית פתח גריסה: 310 מ"...

לפרטים

516C מגרסת פתיתים מחלקתית DIN4

תפעול אלקטרוני + תצוגה דיגיטלית פתח גריסה: 310 מ"...

לפרטים

520C מגרסת פתיתים משרדית מסיבית

תפעול אלקטרוני + תצוגה דיגיטלית פתח גריסה: 270 מ"...

לפרטים

526C מגרסת פתיתים משרדית DIN4

תפעול אלקטרוני + תצוגת מצב דיגיטלית פתח גריסה: 27...

לפרטים

536C מגרסת פתיתים משרדית DIN4

...

לפרטים

RS 3300T מגרסת פסים מסיבית

פתח גריסה: 310 מ"מ פסים ברוחב 3.8 מ"מ כושר גריסה...

לפרטים