03-9220210

מגרסות משרדיות

2320 מגרסת פתיתים DIN3

גריסת פתיתים: 4X35 מ"מ רמת בטיחות DIN3 בקרה ותצו...

לפרטים

Primashred 300G מגרסת פסים 3.8 ממ

מגרסת פסים 3.8 מ"מ פתח גריסה: 240 מ"מ כושר גריסה...

לפרטים

Primashred 300L מגרסת פסים 5.8 ממ

מגרסת פסים 5.8 מ"מ פתח גריסה: 240 מ"מ כושר גריסה...

לפרטים

SD9333 מגרסת פתיתים DIN4

מגרסת פתיתים משרדית רמת ביטחון DIN4 פתיתים 2X12 ...

לפרטים

SD9360 מגרסת פתיתים משרדית DIN4

גרסת פתיתים משרדית פתח גריסה: 240 מ"מ גריסת פתית...

לפרטים

WINNER S מגרסת פתיתים משרדית

מגרסת פתיתים משרדית פעולה שקטה מאד גורסת פתיתים ...

לפרטים

WINNER T מגרסת פסים משרדית

גרסת פסים משרדית פתח גריסה: 260 מ"מ כושר גריסה: ...

לפרטים