03-9220210

PHS-330 מכשיר ציפוי A3 מקצועי

PHS-330 מכשיר ציפוי A3 מקצועי

מכשיר ציפוי A3 דיגיטלי איכותי 6 גלילי סיליקון (4 גלילי חימום) מהירות ציפוי 400-2000 מ"מ/דקה בקרת טמפ' דיגיטלית טמפ' 60-1500C בקרת מהירות דיגיטלית

PHS-330 מכשיר ציפוי A3 מקצועי