03-9220210

S-600 מכשיר כריכה רב משימתי

S-600 מכשיר כריכה רב משימתי

S-600 מכשיר כריכה לספירלה פלסטיק ומתכתית ידית נפרדת לפתיחת / סגירת ספירלה פלסטיק ידית נפרדת לסגירת ספירלה מתכתית 3:1 ו- 2:1 מלחציים אופקיים לדיוק בסגירה מגנט לקיבוע הספירלה המתכתית במקומה קביעה מרחק סגירה בלחיצת כפתור – מכסימום דיוק! מיתלה מיוחד להחזקת הספירלה הפתוחה

S-600 מכשיר כריכה רב משימתי