03-9220210

250T מכשיר כריכה בחום

250T מכשיר כריכה בחום

מכשיר כריכה בחום לשימוש משרדי. לכריכת עד כ- 250 דף. 2 תאי כריכה – תא מיוחד לכריכות דקות. משך החימום כ- 30 שניות. התראה קולית + נורית Ready. תא נפרד לקירור. אחריות: 24 חודש.

250T מכשיר כריכה בחום