03-9220210

T80 מכשיר כריכה דיגיטלי

T80 מכשיר כריכה דיגיטלי

מכשיר 1/2 אוטומטי לכריכה בחום מתאים לכריכת עד כ- 400 דף משך זמן הכריכה כ- 30 שניות בקרה דיגיטלית עם נוריות חיווי לתהליך הכריכה התרעה אודיו-ויזואלית בתום החימום הרעדה של הכריכה להבטחת כריכה חזקה ואיכותית מדף קירור צמוד למכונה ניתן לכרוך בו זמנית מספר כריכות

T80 מכשיר כריכה דיגיטלי