03-9220210

510C מגרסת פתיתים מחלקתית

510C מגרסת פתיתים מחלקתית

תפעול אלקטרוני + תצוגה דיגיטלית פתח גריסה: 310 מ"מ

כושר גריסה
: 32 דף (70 גר')

גריסת פתיתים
: 4×30 מ"מ (DIN3)

עוצמת מנוע
: 900 ואט

נפח מיכל נשלף (מאחורי דלת)
: 80 ליטר

 מתאימה גם לגריסת מדיה גוף מתכתי נייד על גלגלים

אחריות
: שנתיים למנוע ו- 3 שנים ליחידת החיתוך

510C מגרסת פתיתים מחלקתית