03-9220210

גלילי למינציה

גלילי למינציה

גלילי EzLoad

גימור

עובי (mic)

רוחב (מ"מ)

אורך (מ')

מבריק

42.5 mic

305 מ"מ

150 מ'

"

75 mic

305 מ"מ

150 מ'

"

125 mic

305 מ"מ

150 מ'

"

175 mic

305 מ"מ

150 מ'

"

250 mic

305 מ"מ

150 מ'

מט

42.5 mic

305 מ"מ

150 מ'

"

75 mic

305 מ"מ

150 מ'

"

125 mic

305 מ"מ

150 מ'

מט/מבריק

75 mic

305 מ"מ

150 מ'

מתאים למכונות Ezload Ultima 35

גלילים Naplam II

גימור

עובי (mic)

קוטר ליבה
Core

רוחב (מ"מ)

אורך (מ')

מבריק

32.5 mic

25mm (1")

305 מ"מ

150 מ'

"

125 mic

"

305 מ"מ

60 מ'

מט

42.5 mic

"

305 מ"מ

150 מ'

מבריק

38 mic

"

330 מ"מ

150 מ'

"

75 mic

"

330 מ"מ

76 מ'

"

75 mic

"

635 מ"מ

75 מ'

"

125 mic

"

635 מ"מ

60 מ'

מט

75 mic

"

635 מ"מ

75 מ'

מבריק

42.5 mic

57mm (2")

800 מ"מ

300 מ'

"

75 mic

"

800 מ"מ

150 מ'

"

125 mic

"

800 מ"מ

120 מ'

"

42.5 mic

"

1000 מ"מ

300 מ'

"

75 mic

"

1000 מ"מ

100 מ'

"

125 mic

"

1000 מ"מ

120 מ'

מט

75 mic

"

1000 מ"מ

150 מ'

מבריק

42.5 mic

"

1040 מ"מ

150 מ'

"

75 mic

"

1030 מ"מ

76 מ'

"

125 mic

"

1030 מ"מ

60 מ'

מט

75 mic

"

1030 מ"מ

76 מ'

מתאים למכונות GBC – Eagle, Catena, Ultima וליצרנים אחרים

 

גלילי למינציה