03-9220210

Simple Packet מכשיר לאריזת מתנה

Simple Packet מכשיר לאריזת מתנה

אריזה הרמטית ע"י סגירה בחום הפעלה פשוטה ביותר החלפת גליל במהירות מגוון סוגים – צבעים וצורות של נייר האריזה כל מתנה והאריזה שלה!

Simple Packet מכשיר לאריזת מתנה