03-9220210

CFM 4 / 500 מכונת קיפול נייר A4

CFM 4 / 500 מכונת קיפול נייר A4

מכונת קיפול נייר A4 לדיוור. מתאים לנייר במשקל מרחבי 80 גר'. 3 סוגי קיפול במהירות 170 דף לדקה. תא הזנת נייר – 200 דף. מידות: 355x295x365 מ"מ WxDxH. משקל: 15 ק"ג .

CFM 4 / 500 מכונת קיפול נייר A4