03-9220210

CFM 345E / 650 מכונת קיפול נייר דיגיטלית

CFM 345E / 650 מכונת קיפול נייר דיגיטלית

מכונה דיגיטלית לקיפול נייר לדיוור לנייר במשקל מרחבי 80-160 גר'/מ2 נייר A3,B4,A4,B5,A5 קיפול ב- 6 צורות במהירות 120 דף/דקה אפשרות לפרפורציה לאורך הזנת נייר – 300 דף מידות: 445x770x500 מ"מ WxDxH משקל: 25.5 ק"ג

CFM 345E / 650 מכונת קיפול נייר דיגיטלית