03-9220210

מנקב משרדי מסיבי ל- 150 דף

מנקב משרדי מסיבי ל- 150 דף

Rapid HDC150 מנקב משרדי מסיבי ניקוב 2 חורים בקוטר 6 מ"מ מרחק בין החורים 80מ"מ עובי ניקוב כ- 15 מ"מ מנקב כ- 150 דף 80 גר'

מנקב משרדי מסיבי ל- 150 דף