03-9220210

מנקב 2 חורים משרדי

מנקב 2 חורים משרדי

Bates 4215 – מנקב 2/4 חורים חשמלי מכשיר עזר לתיוק במשרד מנקב 2 חורים בכ- 20 דף מנקב 4 חורים בכ- 12 דף אידיאלי לתיוק בקלסר 2/4 טבעות כלי עזר לכריכה באמצעות פרופיל "קליק ביינד"

מנקב 2 חורים משרדי