03-9220210

שדכן צואר עמוק ML-1000

שדכן צואר עמוק ML-1000

מנגנון מתכתי חזק כניסה לעומק 320 מ"מ (!) ניתן לחבר עד כ- 25 דף 80גר' עבודה חלקה עם סיכות 24/6 – 26/6 מ"מ מתאים לכל עבודת נייר, קרטון וכריכה

שדכן צואר עמוק ML-1000