03-9220210

חולץ סיכות מסיבי

חולץ סיכות מסיבי

חולץ סיכות SR-300 חולץ סיכות ידני מסיבי מעולה עד עובי של כ- 160 דף!

חולץ סיכות מסיבי