03-9220210

שדכן משרדי חשמלי

שדכן משרדי חשמלי

Bates 2120ES שדכן משרדי חשמלי מתאים לעובי כ- 20 דף (סיכות 26/6) הפעלה אוטומטית מנגנון למניעת היתקעות כולל חולץ סיכות איכותי

שדכן משרדי חשמלי