03-9220210

שדכן צואר עמוק מסיבי MAX HD-12L/17

שדכן צואר עמוק מסיבי MAX HD-12L/17

שדכן מסיבי לחיבור עד כ- 160 דף 80גר' כניסה לעומק 256 מ"מ סיכות 8-17מ"מ מנגנון מתכתי למניעת היתקעות סיכות

שדכן צואר עמוק מסיבי MAX HD-12L/17