03-9220210

שדכן ידני Bates 88P

שדכן ידני Bates 88P

שדכן לאחיזה ידנית נוח במיוחד לשמירה בכיס (פינות מעוגלות) פתיחה 1800 לנעיצה במשטח לולאה לחבור שרשרת טעינה של 105 סיכות 26/6

שדכן ידני Bates 88P