03-9220210

צבת חיבור Bates 210P

צבת חיבור Bates 210P

צבת חיבור איכותי מסיבי מנגנון מתכתי ידית קשתית שימוש בסיכות 26/6

צבת חיבור Bates 210P