03-9220210

מכונת חיבור מסיבית HS-3000

מכונת חיבור מסיבית HS-3000

שדכן איכותי לעבודה מסיבית ללא תקלות חיבור עד כ- 210 דף 80גר' ללא מאמץ מנגנון מתכתי לפעולה מסיבית, רציפה כניסת נייר בעומק 8-66 מ"מ מותאם לסיכות 10-13-15-17-20-24 מ"מ מתאים לכל עבודת נייר, קרטון וכריכה

מכונת חיבור מסיבית HS-3000