03-9220210

מכונת חיבור חשמלית 5080e

מכונת חיבור חשמלית 5080e

שדכן חשמלי איכותי לעבודה רציפה חדשני – סיכה אחת לשימוש בעובי מ- 2-80 דף 80גר' ! מנגנון למניעת היתקעות סיכות מחסנית בת 5000 סיכות החלפת מחסנית סיכות בקלות הפעלה אוטומטית

מכונת חיבור חשמלית 5080e