03-9220210

שקיות למגרסות

שקיות למגרסות

שקיות איכותיות לאיסוף גזירי ופסולת נייר גריסה בדרגת חוזק גבוהה HD 

מידות שונות למגרסות בנפח שונה

שקיות למגרסות